Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής Υπηρεσιών Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος – Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εργασίας, ERGONOMIA

Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Ο Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής Υπηρεσιών Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος έχει εμπειρία στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από το 1979. Είναι Πτυχιούχος Χημείας (1974) και Διδάκτωρ Χημείας (1978) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απασχολήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων από το 1979 έως το 2002 στον τομέα της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκπροσώπησε το Υπουργείο σε πολλές εθνικές και διεθνείς επιτροπές, ομάδες εργασίας και σεμινάρια και εξελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας του Υπουργείου. Μετά την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης της Εργασίας και τη δημιουργία του Σ.ΕΠ.Ε., το 1999, ανέλαβε Διευθυντής στην κεντρική υπηρεσία του.

Κατά το διάστημα 1993-1996 εργάσθηκε ως Ειδικός εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Λουξεμβούργο, στη Δ/νση Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Έχει γράψει πολλά άρθρα, βιβλία και μελέτες για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, ενώ έχει προσκληθεί ως εισηγητής από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα και ως εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Παραιτήθηκε από το Δημόσιο το 2002 για να απασχοληθεί στην Ergonomia, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα Επιστημονικού Υπεύθυνου Ασφάλειας της Εργασίας.

Oμιλητές

Keynote Speech Vincenzo Di Luca Vincenzo Di Luca began working at Lincoln Electrics as Sales Area Manager in South Italy and Country Manager in Greece Malta and Albania in May 2012. His current role is to define sales strategies and budgets together with the commercial Director.
Δρ. Κώστας Αγγελίδης Ο Δρ. Κώστας Αγγελίδης, διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ και διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής (University of Minnesota USA, ranked #1 U.S. Chemical Engineering Graduate Program), είναι υπεύθυνος Τεχνικής Επιθεώρησης (MKE, διάβρωση, coatings, καθοδική προστασία, R.B.I., κ.λπ.) και Ενεργειακών Έργων (π.χ. ΣΥΘΗΑ, εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ) στην Καβάλα Oil.
Βασίλης Αλεβυζάκης O Αλεβυζάκης Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υπολογιστική Μηχανική, εργάζεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών-Βιομηχανικών Έργων της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. από το 2014 ως Υπεύθυνος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας και ως Μηχανικός Συγκολλήσεων των έργων που η διεύθυνση αναλαμβάνει.
Σπύρος Βαμβακάς Ο Σπύρος Βαμβακάς είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. Μετά από 25ετή καριέρα στη Βιομηχανία, δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης, κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις αρχές του αρχές του Lean Manufacturing. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society.
Δρ. Αρτέμης Βαμβακούσης Ο Αρτέμιος Βαμβακούσης, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Δρ. Μηχανικός του Grande Ecole des Mines de Nancy της Γαλλίας, είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων.
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος είναι Μεταλλουργός Μηχανικός, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην τεχνολογία συγκολλήσεων από το Πανεπιστήμιο Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί στον τομέα ποιότητας πολλών βιομηχανικών έργων.
Δημήτρης Δρακόπουλος Ο Δημήτρης Δρακόπουλος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc., εργάζεται ως Welding Specialist – Sales Rep στην 3Μ από το 2015. Έχει ειδικευτεί σε θέματα προστασίας των Ηλεκτροσυγκολλητών καθώς και στη σωστή επιλογή και χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Την τρέχουσα περίοδο έχει αναλάβει την υλοποίηση του project ‘’3Μ Safety Welding Academy’’.
Θεόδωρος Καλλίνος Ο Θεόδωρος Καλλίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, έχει αναλάβει τις ευθύνες του Τμήματος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας καθώς επίσης και αυτές του Τμήματος Συγκολλήσεων στην ΕΚΜΕ.
Δρ. Ιωάννης Κορδάτος O Ιωάννης Κορδάτος, Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός του ΕΜΠ και διδάκτωρ στον τομέα των Συγκολλήσεων, είναι ο Γενικός Διευθυντής και ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Συγκολλήσεων.
Βασίλης Μαστρογιάννης Ο Βασίλης Μαστρογιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με 20ετή επαγγελματική εμπειρία, είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας POWERSERV ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε, που δραστηριοποιείται σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών και βιομηχανικών έργων, όπου συμπεριλαμβάνονται έργα Oil & Gas, Power Plants, Depots στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος Ο Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής Υπηρεσιών Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος στην ERGONOMIA, έχει εμπειρία στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από το 1979. Είναι Πτυχιούχος Χημείας και Διδάκτωρ Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ιωάννης Πρασιανάκης Ο Ιωάννης Πρασιανάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων, F.M. του British Institute of Non-Destructive Testing (BInstNDT) και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης.
Μάνος Τριανταφύλλου O Μάνος Τριανταφύλλου, διπλ/χος ΕΜΠ, CEng MIMechE, με MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο UCL, εργάζεται στην J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., στη Δ/νση Ενεργειακών-Βιομηχανικών Έργων, ως Υπεύθυνος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας.
Ασπασία Τσιπολίτη Η Ασπασία Τσιπολίτη είναι επιθεωρήτρια της Swiss Approval στο αντικείμενο των σωληνώσεων, NDT’s και Painting. Έχει 24ετή εμπειρία στον χώρο, έχοντας πάρει μέρος σε αρκετά βιομηχανικά / κτιριακά έργα και έργα φυσικού αερίου ως μηχανικός κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου κ.ά.
Αλέξανδρος Φωτιάδης Ο Αλέξανδρος Φωτιάδης εργάζεται στα ΕΛΠΕ, στο Τμήμα Επιθεώρησης Στατικού Εξοπλισμού του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου από το 2008 ως Μηχανικός Διάβρωσης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Surrey με τίτλο σπουδών “BEng In Materials Science and Engineering” και κάτοχος μεταπτυχιακού στο πανεπιστήμιο του Aberdeen με τίτλο “MSc In New Materials’’.
  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟI
3M
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team