Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης


Μετά τις τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις του Πανελλήνιου Συνεδρίου Συγκόλλησης, η τέταρτη δυναμική συνάντηση του κλάδου πλησιάζει. Το Plant της Boussias Communications, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, «ενώνει», με το 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης, όλους τους επαγγελματίες των κλάδων της βιομηχανίας, των υποδομών και των κατασκευών, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες κοπής, διαμόρφωσης και συγκόλλησης, ή δραστηριοποιούνται εμπορικά στον κλάδο.

Από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομών μέχρι αυτά μικρότερης κλίμακας, η συγκόλληση αποτελεί μία από τις βασικές τεχνολογίες για την επιτυχή υλοποίησή τους. Άμεσα ή έμμεσα, οι εξελίξεις στον κλάδο της συγκόλλησης επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας, βελτιώνοντας την ποιότητα των κατασκευών και τον χρόνο υλοποίησής τους, ενώ μειώνουν ταυτόχρονα το κόστος. Τεχνολογικές εξελίξεις, που σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση νέων τεχνικών εκπαίδευσης του προσωπικού αυξάνουν δραστικά το επίπεδο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους υπεύθυνους συγκολλήσεων.

Παράλληλα, επενδύσεις στους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, που αναμένεται να υλοποιηθούν και να αλλάξουν ριζικά το επιχειρηματικό και οικονομικό πεδίο, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ωθούν στην ανάγκη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, εξειδίκευσης και συνεχούς ενημέρωσης όλων των στελεχών για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και τα υλικά στον κλάδο της Κοπής, Διαμόρφωσης και Συγκόλλησης. Στην κατεύθυνση αυτή, έρχεται η 4η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Συγκόλλησης να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, διαδικτύωσης και ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες και εφαρμοζόμενες πρακτικές.

Θεματολογία συνεδρίου

Η θεματολογία του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Συγκόλλησης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συγκόλλησης και κοπής διεθνώς ή αποτελούν χρήστες των σχετικών τεχνολογιών.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 • Αυτοματισμοί Συγκόλλησης
 • Παραμένουσες τάσεις/Παραμορφώσεις/ Αντοχή συγκόλλησης
 • Μοντελοποίηση/Προσομοίωση
 • Ανίχνευση και Παρακολούθηση
 • Εκπαίδευση
 • Επιθεώρηση/Αξιολόγηση/Πιστοποίηση
 • Συντήρηση/Επισκευή
 • Νέες τεχνολογίες και λύσεις
 • Προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές του κλάδου

Το κοινό του συνεδρίου

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που είτε χρησιμοποιούν τεχνολογίες συγκόλλησης ή δραστηριοποιούνται εμπορικά σε αυτό το χώρο.

Έτσι, ενδιαφερόμενοι ως χρήστες είναι τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη τεχνικών διευθύνσεων, προμηθειών, ποιότητας, σχεδιασμού, εργολάβοι και μηχανικοί (Χημικοί, Μηχανολόγοι, Μεταλλειολόγοι) όλων των τομέων της οικονομίας, όπως: Βιομηχανία, σιδηροδρομικές κατασκευές και δίκτυα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατασκευές, μεταλλουργία (χάλυβος και μη-σιδηρούχων μετάλλων), έργα υποδομών (γεφυροποιία, δίκτυα μεταφοράς νερού-λυμάτων, μεταλλικές κατασκευές μεγάλης κλίμακας) κ.ά.

Από την πλευρά παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού, το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

 • Μηχανές συγκόλλησης και αναλώσιμα
 • Μηχανές κοπής
 • Βιομηχανικά αέρια
 • Μέσα ατομικής προστασίας και ανίχνευσης αερίων
 • Μη καταστροφικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Συντήρηση
 • Πιστοποίηση
 • Εκπαίδευση

Γιατί να συμμετέχετε

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης αποτελεί τη μοναδική συνάντηση των απανταχού ενδιαφορόμενων μερών για την εν λόγω τεχνολογία και τις εφαρμογές της, καθώς και για τις αναπόσπαστα εμπλεκόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοπή, διαμόρφωση και τη χρήση της συγκόλλησης στην υλοποίηση έργων.
Η συμμετοχή στο συνέδριο σας εξασφαλίζει ότι:

 • Ενισχύετε την τεχνογνωσία σας στη μοναδική και δυναμική B2B συνάντηση του χώρου της συγκόλλησης, της βιομηχανίας και του κλάδου μεταλλικών κατασκευών
 • Παραμένετε στην επικαιρότητα των εξελίξεων και επιλύετε προκλήσεις που αντιμετωπίζετε συζητώντας με συναδέλφους και experts του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ενημερωθείτε για νέες, σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις από ειδήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού

Oμιλητές

Keynote Speech Vincenzo Di Luca Vincenzo Di Luca began working at Lincoln Electrics as Sales Area Manager in South Italy and Country Manager in Greece Malta and Albania in May 2012. His current role is to define sales strategies and budgets together with the commercial Director.
Δρ. Κώστας Αγγελίδης Ο Δρ. Κώστας Αγγελίδης, διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ και διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής (University of Minnesota USA, ranked #1 U.S. Chemical Engineering Graduate Program), είναι υπεύθυνος Τεχνικής Επιθεώρησης (MKE, διάβρωση, coatings, καθοδική προστασία, R.B.I., κ.λπ.) και Ενεργειακών Έργων (π.χ. ΣΥΘΗΑ, εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ) στην Καβάλα Oil.
Βασίλης Αλεβυζάκης O Αλεβυζάκης Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υπολογιστική Μηχανική, εργάζεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών-Βιομηχανικών Έργων της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. από το 2014 ως Υπεύθυνος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας και ως Μηχανικός Συγκολλήσεων των έργων που η διεύθυνση αναλαμβάνει.
Σπύρος Βαμβακάς Ο Σπύρος Βαμβακάς είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. Μετά από 25ετή καριέρα στη Βιομηχανία, δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης, κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις αρχές του αρχές του Lean Manufacturing. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society.
Δρ. Αρτέμης Βαμβακούσης Ο Αρτέμιος Βαμβακούσης, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Δρ. Μηχανικός του Grande Ecole des Mines de Nancy της Γαλλίας, είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων.
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος είναι Μεταλλουργός Μηχανικός, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην τεχνολογία συγκολλήσεων από το Πανεπιστήμιο Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί στον τομέα ποιότητας πολλών βιομηχανικών έργων.
Δημήτρης Δρακόπουλος Ο Δημήτρης Δρακόπουλος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc., εργάζεται ως Welding Specialist – Sales Rep στην 3Μ από το 2015. Έχει ειδικευτεί σε θέματα προστασίας των Ηλεκτροσυγκολλητών καθώς και στη σωστή επιλογή και χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Την τρέχουσα περίοδο έχει αναλάβει την υλοποίηση του project ‘’3Μ Safety Welding Academy’’.
Θεόδωρος Καλλίνος Ο Θεόδωρος Καλλίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, έχει αναλάβει τις ευθύνες του Τμήματος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας καθώς επίσης και αυτές του Τμήματος Συγκολλήσεων στην ΕΚΜΕ.
Δρ. Ιωάννης Κορδάτος O Ιωάννης Κορδάτος, Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός του ΕΜΠ και διδάκτωρ στον τομέα των Συγκολλήσεων, είναι ο Γενικός Διευθυντής και ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Συγκολλήσεων.
Βασίλης Μαστρογιάννης Ο Βασίλης Μαστρογιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με 20ετή επαγγελματική εμπειρία, είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας POWERSERV ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε, που δραστηριοποιείται σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών και βιομηχανικών έργων, όπου συμπεριλαμβάνονται έργα Oil & Gas, Power Plants, Depots στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος Ο Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής Υπηρεσιών Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος στην ERGONOMIA, έχει εμπειρία στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από το 1979. Είναι Πτυχιούχος Χημείας και Διδάκτωρ Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ιωάννης Πρασιανάκης Ο Ιωάννης Πρασιανάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων, F.M. του British Institute of Non-Destructive Testing (BInstNDT) και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης.
Μάνος Τριανταφύλλου O Μάνος Τριανταφύλλου, διπλ/χος ΕΜΠ, CEng MIMechE, με MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο UCL, εργάζεται στην J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., στη Δ/νση Ενεργειακών-Βιομηχανικών Έργων, ως Υπεύθυνος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας.
Ασπασία Τσιπολίτη Η Ασπασία Τσιπολίτη είναι επιθεωρήτρια της Swiss Approval στο αντικείμενο των σωληνώσεων, NDT’s και Painting. Έχει 24ετή εμπειρία στον χώρο, έχοντας πάρει μέρος σε αρκετά βιομηχανικά / κτιριακά έργα και έργα φυσικού αερίου ως μηχανικός κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου κ.ά.
Αλέξανδρος Φωτιάδης Ο Αλέξανδρος Φωτιάδης εργάζεται στα ΕΛΠΕ, στο Τμήμα Επιθεώρησης Στατικού Εξοπλισμού του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου από το 2008 ως Μηχανικός Διάβρωσης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Surrey με τίτλο σπουδών “BEng In Materials Science and Engineering” και κάτοχος μεταπτυχιακού στο πανεπιστήμιο του Aberdeen με τίτλο “MSc In New Materials’’.
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟI
3M
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team